Het Nationaal Herstel- en Veerkrachtplan – Landbouw

Het National Recovery and Resilience Plan is een ambitieus project om de Italiaanse economie te stimuleren: a: Tijdelijk herstelinstrument van 750 miljard om de onmiddellijke economische en sociale schade van Covid-19 te helpen herstellen en Europa groener, digitaal, veerkrachtiger en beter geschikt te maken voor de huidige en toekomstige uitdagingen.

Over ons 6.8 miljard van het herstelplan wordt toegewezen aan de primaire sector, specifiek op de volgende manier verdeeld:

 • 800 miljoen voor logistiek
 • 5 miljard voor agri solar
 • 500 miljoen voor de modernisering van de landbouw
 • 2 miljard voor supply chain-contracten
 • 2 miljard voor de ontwikkeling van de productie van biogas en biomethaan en
 • 880 miljoen voor kunstmatige reservoirs en irrigatie

Het doel van het Herstelplan is om de agrarische sector te versterken, concurrerender, veerkrachtiger en duurzamer te maken. Het agroplan is onderverdeeld in drie pijlers: circulaire economie en duurzame landbouw, toeleveringsketen en bescherming van het grondgebied en de watervoorraden.

 

Circulaire economie en duurzame landbouw – 2.8 miljard

Deze eerste pijler omvat alle middelen voor de ontwikkeling van logistiek voor de sectoren agrovoeding, visserij en aquacultuur, bosbouw en kwekerijen. De toegewezen 800 miljoen zijn bedoeld om de milieu-impact van transport te verminderen, de opslag- en verwerkingscapaciteit te verbeteren, de exportcapaciteit te vergroten en de logistieke capaciteit van groothandelsmarkten te verbeteren.

De fondsen die uitsluitend bestemd zijn voor de agrarische sector betreffen bijvoorbeeld degenen die verwerkings- en opslaginstallaties op de boerderij hebben of degenen die van plan zijn te investeren in landbouw 4.0, dus precisielandbouw, sensoren, traceerbaarheid.

De eerste pijler omvat ook de agrarische sector, waaraan € 1.5 miljard is toegewezen. De overheid wil het plaatsen van zonnepanelen op magazijnen en bedrijfsstructuren (geen grondverbruik dus) stimuleren gelijk aan 2.4 miljoen vierkante meter. In dit kader wordt ook voorzien in de modernisering van daken, bijvoorbeeld door het verwijderen van asbest. Het ministerie van Economische Ontwikkeling heeft ook een project in deze sector (met een budget van 1.1 miljard), maar gericht op alle productiebedrijven, niet alleen op landbouwbedrijven.

Het derde en laatste project van de eerste pijler is innovatie en mechanisatie in de agrarische sector, waar 500 miljoen euro naar gaat. Het is de bedoeling om de ontwikkeling van precisielandbouw te ondersteunen door de aankoop van specifieke machines. Het heeft ook tot doel de processen van verwerking, opslag en verpakking van extra vierge olijfolie te innoveren, waarschijnlijk door middel van een nieuwe wet.

 

Supply chain- en districtscontracten – 1.2 miljard XNUMX

Via ketencontracten wil de overheid een breed scala aan doelstellingen realiseren:

 • Vermindering van het gebruik van pesticiden, antimicrobiële stoffen, synthetische meststoffen.
 • Biologische landbouw versterken en biodiversiteit tegengaan
 • Verbetering van het dierenwelzijn.
 • Verbetering van de waardeverdeling over de verschillende stadia van de keten.
 • Ontwikkeling van duurzame energieproductie en energie-efficiëntie.
 • Zorgen voor de voedselvoorzieningszekerheid;
 • Voedselverlies en -verspilling verminderen.

 

Bescherming van land- en watervoorraden – 0.88 miljard

Binnen de derde pijler van PNRR is er het project rond de veerkracht van het irrigatie-agrosysteem. Met andere woorden, het vermogen van water- en irrigatie-infrastructuren (dammen, bassins, pijpleidingen, putten, reservoirs, enz.) om de watervoorraad beter te beheren, ook in verband met klimaatverandering en hydrogeologisch falen.

Voor deze doelstelling is 880 miljoen euro uitgetrokken, waarvan 360 miljoen euro voor reeds door de overheid gefinancierde projecten, voor infrastructuurinvesteringen in netwerken en irrigatiesystemen.

 

Transversale projecten

Dan zijn er nog een reeks projecten die meerdere sectoren raken en waar ook boeren van kunnen profiteren. Een interessant project betreft de ontwikkeling van biomethaan en biogas, dat met een bruidsschat van 1.92 miljard euro onder meer tot doel heeft biogasinstallaties om te zetten en efficiënter te maken voor de productie van biomethaan en de bouw van nieuwe biomethaaninstallaties te ondersteunen (bijdrage van 40% van de investering).

Het ministerie van Telecommunicatie daarentegen is bezig met een project in de pijplijn om de breedbandverbinding van plattelandsgebieden met marktfalen te ondersteunen, evenals de ontwikkeling van satelliettechnologieën die gevolgen kunnen hebben voor de landbouw.

Het ministerie van Cultuur wil daarentegen toerisme en cultuur nieuw leven inblazen door te investeren in dorpen en achterstandsgebieden. In deze context is steun aan boerderijen waarschijnlijk, die in dit anderhalf jaar van Covid-19 praktisch de omzet hebben teruggezet.

Neem contact met ons op voor meer informatie over landbouw in Italië!

 Lees ook onze andere blogs

Menu