INTEGRAAL IN UW SUCCES

Onze hedendaagse service-en-kenniscultuur is gericht op het bevorderen van intercultureel begrip, actief luisteren en het creëren van wederzijds voordelige langdurige zakelijke relaties.

Proaxxes streeft actief naar en onderschrijft:

  • Kwaliteitsrelaties die technieken en technologieën toegankelijk, continu te actualiseren en daarmee bepalend voor succes maken
  • Transparante tweerichtingscommunicatie om vlotte interacties te vergemakkelijken en vertrouwen binnen het team op te bouwen, terwijl een grondige risicobeoordeling mogelijk wordt gemaakt en mogelijke onzekerheden bij de implementatie worden geminimaliseerd
  • Operationele eenvoud waardoor duidelijke, gedeelde doelstellingen en een focus op de te nemen acties en de kwaliteit van het werk mogelijk zijn
  • Focus op middellange tot lange termijn waardoor vertrouwen kan ontstaan ​​onder eersteklas zakenpartners, om significante, verreikende relaties op te bouwen.

We begrijpen de kansen en uitdagingen die het openen van nieuwe internationale markten met zich meebrengt volledig en treden op als uw ervaren lokale specialisten. Ons managementteam heeft bovendien alle nodige expertise om een ​​project in een doelland te laten slagen:

Van een gedegen nulmeting tot relevante strategische beslissingen; van operationele planning tot implementatie en ontwikkeling; van service design tot bedrijfsvoering; van corporate communicatie aanpassing tot volledige digitale marketing ontwikkeling en beheer; van commerciële netwerkopbouw tot verkoopplanning en -beheer; van doortastende personeelsselectie tot managementcontrole en financiële planning.

Onze expertise en vaardigheden zijn essentieel voor meerdere kritische acties, waaronder:

-Het selecteren van geschikte lokale operators die in staat zijn om de markt echt te ontwikkelen, hen te bevoordelen boven degenen die vasthouden aan hun gebruikelijke contacten en die niet over de juiste mentaliteit en organisatiestructuur beschikken.

-Geselecteerde lokale leveranciers behandelen als partners voor de lange termijn in plaats van incidentele markttoegangskansen.

-Ondersteunen van marktontwikkelingen op basis van een marketingplan, ideeën, expertise en investeringen behorende bij een gedegen, duurzaam project, binnen wiens kader geselecteerde leveranciers zich gedragen als uitvoerders van een corporate marketingstrategie in plaats van onafhankelijke actoren. Marketing wordt vanaf het begin aangestuurd en zorgt ervoor dat de processen goed zijn aangepast aan de lokale omstandigheden.

- bijeenroepen en gezaghebbend leiden van planningsvergaderingen; beslissen welke product-, positionering- en budgetgerelateerde zaken moeten worden gecoördineerd en het beschikbare potentieel optimaal benutten in synergie met het bestaande internationale marketingnetwerk.

-Zorgen voor de best mogelijke controle van de prestaties van de distributeurs en de behoeften van hun klanten. Ervoor zorgen dat ze alle marktgegevens samen met alle essentiële financiële informatie verstrekken.

Menu