AFVALBEHEER IN ITALIË

Afvalbeheer in Italië is een dynamische sector die aanzienlijk bijdraagt ​​aan de nationale economie en jaarlijks meer dan 27 miljard euro bedraagt. De jaarlijkse productie van stedelijk afval bedraagt ​​ongeveer 30 miljoen ton, waarvan ongeveer de helft wordt gerecycled. Deze positionering plaatst Italië op de zevende plaats in de EU wat betreft recyclingpercentages. Het netwerk van faciliteiten voor afvalbeheer in Italië omvat 657 operationele structuren in het hele land, gericht op de noordelijke regio's. Deze installaties omvatten verschillende categorieën, waaronder die voor de behandeling van organische fracties, mechanische of mechanisch-biologische zuiveringsinstallaties, stortplaatsen en verbrandingsinstallaties.

In Italië is de omzetting van afval in energie (WTE) een belangrijke strategie voor het beheer van niet-recycleerbaar afval:

  • Jaarlijkse verwerkingscapaciteit: WTE-faciliteiten verwerken jaarlijks meer dan 6 miljoen ton stedelijk afval.
  • Energie productie: De energie die door deze faciliteiten wordt opgewekt, is voldoende om ongeveer 2.8 miljoen huishoudens van energie te voorzien.
  • geografische focus: Deze faciliteiten bevinden zich voornamelijk in de noordelijke regio's, waar sprake is van een hogere bevolkingsdichtheid en meer industriële activiteit.
  • Cbijdrage aan de energieproductie: De WTE-aanpak heeft het potentieel om tot 8% van de huidige elektriciteitsproductie in Italië bij te dragen.

De belangrijkste vormen van afvalbeheer in Italië 

Gevaarlijk afval

In 2021 produceerde Italië ongeveer 10.7 miljoen ton gevaarlijk speciaal afval. Voor alle duidelijkheid: het maakt ongeveer 5.6% uit van het totale beheerde speciale afval. De bouw- en sloopsector droeg het meest bij, goed voor 47.7% van het totaal. Ten tweede droegen afvalverwerkings- en saneringsactiviteiten 24.2% bij. Tenslotte droegen de productieactiviteiten 18.2% bij. De productie van speciaal afval is geconcentreerd in Noord-Italië, wat neerkomt op 58.4% van het nationale totaal, gevolgd door de centrale en zuidelijke regio's.

Het beheer van gevaarlijk afval omvat zowel terugwinnings- als verwijderingsactiviteiten. Er was een stijging van 11.4% in beheerd afval. Materiaalterugwinning is de voornaamste gebruikte methode, gevolgd door storten. Daarnaast worden er inspanningen geleverd om de afvalbeheerpraktijken te verbeteren.

Upcycling

Upcycling biedt steeds meer kansen op het gebied van afvalbeheer in Italië. Innovatieve toepassingen maken van afval producten met een hogere waarde. Momenteel ondergaat een aanzienlijke hoeveelheid afval upcyclingprocessen, wat helpt bij het verminderen van afval en het valoriseren van hulpbronnen.

Biogas

Italië beschikt over een aanzienlijk potentieel op het gebied van de productie van biogas. Biomassabronnen zoals rioolslib, landbouw- en voedselafval en organisch afval worden omgezet in biogas en verder verfijnd. Momenteel zijn er meer dan 2,000 biogasinstallaties en ongeveer 85 biomethaanproductiefaciliteiten. De meeste daarvan bevinden zich in Noord-Italië.

Opkomende kansen en PNRR

Italië zet zich in voor het behalen van de Europese doelstellingen voor de behandeling van stedelijk afval. De focus ligt op de Nationaal herstel- en veerkrachtplan (PNRR), wat grote investeringen met zich meebrengt om de efficiëntie en duurzaamheid van het afvalbeheer te verbeteren. Deze maatregelen zijn erop gericht het gebruik van stortplaatsen terug te dringen. Bovendien stimuleren ze de terugwinning van materiaal en moderniseren ze bestaande faciliteiten.

Onderzoek en technologische ontwikkeling

Italië houdt zich bezig met onderzoek en ontwikkeling van innovatieve technologieën om het afvalbeheer te verbeteren en de duurzaamheid van het milieu te bevorderen. Er zijn zelfs veel projecten gaande om geavanceerde oplossingen te creëren. Deze omvatten systemen voor afvalmonitoring, efficiëntere recyclingtechnologieën en duurzame afvalverwerkingsprocessen.

Publiek-private samenwerkingen

In Italië werken publiek-private partnerschappen samen om beleid en initiatieven te implementeren die gericht zijn op het verbeteren van de efficiëntie en duurzaamheid van afvalbeheer. Bovendien worden via deze samenwerkingen middelen en expertise gedeeld, waardoor effectieve oplossingen voor uitdagingen op het gebied van afvalbeheer mogelijk worden gemaakt.

WAT WIJ VOOR U KUNNEN DOEN

Optimalisatie van uw Italiaanse marktstrategie door middel van een diepgaande analyse van de sterke en zwakke punten van het bedrijf en de marktdynamiek.

Op maat gemaakte marktbeoordelingen die essentiële inzichten en gegevens bieden voor succesvolle zakelijke toegang tot Italië.

Wij verbinden u met belangrijke marktspelers om waardevolle relaties op te bouwen en uw bereik uit te breiden.

Menu