Potentieel en obstakels van de landbouw in Italië

Wat zijn de mogelijkheden en obstakels om aan te werken?

Potentieel van de landbouw in Italië

 • Ten eerste heeft Italië een vrij rijke lokale biodiversiteit en diensten binnen het landbouwecosysteem die moeten worden beschermd en versterkt, ook door het versterken van het initiatief van lokale gemeenschappen.
 • Er zijn veel regionale bijzonderheden die nuttig zijn om een ​​innovatief multifunctioneel systeem te implementeren en goedkope beschikbaarheid van marginaal, verlaten en gedegradeerd land dat kan worden geregenereerd met nieuwe activiteiten, waardoor nieuwe waarde wordt gecreëerd voor lokale gemeenschappen.
 • Er is een grote kans om innovatieve precisielandbouw- en foktechnieken te ontwikkelen op basis van dierenwelzijn en een lage impact. Nieuwe digitale diensten zijn beschikbaar en kunnen duurzame productie van hoge kwaliteit ondersteunen.
 • Ook zijn er nieuwe technieken beschikbaar om de monitoring van organische stof in de bodem en het beheer en de vruchtbaarheid te verbeteren.
 • Veel lokale gewassen en variëteiten die in Italië worden verbouwd, kunnen zich aanpassen aan de klimaatverandering en er is een aanwezigheid van gewassen met een lage input.
 • Bovendien is er een vrij hoge beschikbaarheid van bedrijfsmodellen voor de diversificatie van de inkomens op het platteland. Ze maken het mogelijk om waarde toe te voegen aan lokale productie en producten, met agrotoeristische activiteiten, educatieve boerderijen, directe verkoop, productie van hernieuwbare energie, gebruik van bijproducten en afval voor biobased industriële activiteiten.
 • Nieuwe professionele en ondernemerskansen worden geboden door enkele bio-economische activiteiten die de landbouw ondersteunen, vooral voor jongeren.
 • Concluderend is er een nieuw potentieel dat wordt geboden door stads- en peri-urbane landbouw en door binnen- en verticale landbouw.

De belangrijkste obstakels van de landbouw in Italië

 • Aan de andere kant is de grote aanwezigheid van marginaal, verlaten en gedegradeerd land, dat meer wordt blootgesteld aan de problemen die worden veroorzaakt door klimaatverandering en de effecten die worden veroorzaakt door de nabijheid van infrastructuur, woningen en industriële installaties, zeker een probleem om aan te werken.
 • Er is een hoog verbruik van landbouwgrond voor de bouw van nieuwe gebouwen en nieuwe infrastructuur.
 • Bovendien wordt een verwaarlozing van plattelandsgebieden opgemerkt vanwege de beperkte winstgevendheid van landbouwactiviteiten en de geringe aanwezigheid van diensten, vooral in bergachtige gebieden, gepaard gaande, in sommige andere beperkte gebieden, door een overmatige concentratie van monoculturen en intensieve veehouderij.
 • Volatiliteit in de prijzen van landbouwproducten en toegenomen concurrentie van landbouwproducten van wereldmarkten, met lagere kwaliteit, veiligheid en controles.
 • De lokale marketing- en verkoopketen van landbouwproducten is zwak en onvoldoende georganiseerd.
 • Er is nog steeds een gebrek aan technische capaciteit en innovatie om in te spelen op nieuwe landbouwuitdagingen: klimaatverandering, waterschaarste en de aanwezigheid van uitheemse plagen en planten.
 • Ten slotte is het noodzakelijk om trainingen te organiseren en informatie te delen voor boeren over zakelijke kansen en innovatiemanagement.

Neem contact met ons op voor meer informatie over landbouw in Italië!

 Lees ook onze andere blogs

Menu